Dagbladet 17.12 2002

Lindholt trosser norske myndigheter

Mens utenriksminister Jan Petersen går i mot at norske selskaper engasjerer seg i det okkuperte Vest- Sahara, øker Tore Lindholt og Folketrygdfondet sine investeringer i et omstridt norsk prosjekt i landet.

Seismikkselskapet TGS-Nopec's engasjement i det okkuperte landet Vest-Sahara er svært omstridt. På oppdrag fra okkupasjonsmakten Marokko kartlegger TGS-Nopec havbunnen utenfor landet med tanke på oljeutvinning. FN slår fast at utnytting av ressurser i okkupert land er forbudt. Utenriksminister Jan Petersen ønsker at norske selskaper ikke skal engasjere seg i Vest-Sahara.

- Norske myndigheter vil ikke kunne bistå med eller tilråde norsk næringslivsengasjement som innebærer deltakelse og direkte investeringer i selskaper som etableres i Vest-Sahara, eller driver aktivitet spesifikt rettet mot sokkelen eller i farvannene utenfor", skrev han i et svar til stortingsrepresentant Hallgeir Langeland 25. november i år.

Økt eierandel

Folketrygdfondet med Tore Lindholt i spissen har ikke vært tilbakeholdne. De har økt sin eierandel i TGS-Nopec fra 4,8 prosent til over 7 prosent i dag, viser aksjonærlistene for selskapet. Fondet er nå nest største eier i selskapet.

&endash; Folketrygdfondet støtter opp om en virksomhet som er etisk og moralsk tvilsom. TGS-Nopecs engasjement bidrar til å legitimere Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, sier Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara. En rekke institusjoner har på grunn av oppdraget i Vest-Sahara trukket sine investeringer i TGS-Nopec. Blant dem er Norsk Folkehjelp, Stiftelsen Fritt Ord, Stavanger kommune og flere kommunale og private pensjonsfond.

Avviser

Folketrygdfondet avviser kritikken. I en e-post skriver investeringsdirektør Rune Selmar:

«Da Folketrygdfondet i juni 2002 fikk henvendelser knyttet til TGS-Nopecs virksomhet i Vest-Sahara ba vi selskapet om en redegjørelse. TGS-NOPEC redegjorde for selskapets engasjement i Vest Sahara på generalforsamlingen. I den anledning sendte selskapet ut en pressemelding der det fremgår den virksomhet TGS-NOPEC er involvert i, er vurdert som lovlig av FN. I samme pressemelding bekrefter TGS-NOPEC at selskapet ikke har avtaler om deltakelse i utvinning av oljeressurser i det aktuelle området. Med dette som utgangspunkt har Folketrygdfondet ikke forfulgt saken videre.»

Forbudt

PGS-Nopecs kartlegging av havbunnen skal brukes av selskapene Kerr McGee og Totalfinaelf i deres oljejakt i det okkuperte landet.

- Vi er med på å kartlegge området og FN har erklært dette lovlig. Vi opererer moralsk og etisk i henhold til de internasjonale retningslinjene, sier finansdirektør Arne Helland i TGS-Nopec. Vinneren av årets Rafto-pris, Sidi Mohammed Daddach fra Vest Sahara, kom med kraftig kritikk av TGS-Nopec da han mottok prisen i Bergen 3. november. Daddach er kjent for sitt arbeid for menneskerettigheter i Vest-Sahara og har sittet 24 år i fengsel som politisk fange. Han sa PGS-Nopec bidrar til fortsatt undertrykking i landet.

- Vi krever at TGS-Nopec annulerer sin kontrakt med Marokko og overleverer resultatet av de undersøkelsene som er gjort til motstandsbevegelsen Polisario, sier Erik Hagen.


[Communiqués, lettres, Documents...] [HOME]