- Norge må anerkjenne Vest-Sahara

X- intervjuet
Av Øystein Meland, Redaktør i Verdensmagasinet X
(http://www.verdensmagasinetx.no/)

Nr. 3, juni 2005

Sidi Mohammed Daddach vant i 2002 den norske Raftoprisen for sin innsats for Vest- Saharas uavhengighet. Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet knyttet til Vest- Sahara, også i Norge. I mai ble ambassadør i Marokko Arne Aasheim tilbakekalt, fordi han i en dokumentar på NRK fremla flere synspunkter på Vest-Saharakonflikten som avvek sterkt fra offisiell norsk politikk.

Den siste tiden har Vest-Sahara opplevd opptøyer, spesielt i Vest-Saharas hovedstad, El Aaiun. Da vi klarte å få kontakt med Sidi Mohammed Daddach var dette naturlig nok en situasjon som opptok ham. Det følgende intervjuet er gjort via e-post:

- Hvordan vurderer du utviklingen til Vest- Sahara-saken de siste årene, er du mer positiv nå enn du har vært tidligere?

- Jeg er virkelig mer optimistisk enn på lenge. De siste årene har Vest- Saharasaken møtt både medgang og motgang. Den største motgangen har selvsagt v ært den stadige utsettelsen av MINURSOs arbeid for en fri og rettferdig folkeavstemning og Marokkos avvisende holdning til å igangsette en slik folkeavstemning under FNs overoppsyn. Men vi har også hatt mye medgang. For det første har den internasjonale oppmerksomheten rundt den glemte Vest-Saharakonflikten økt betraktelig, og Sør-Afrikas anerkjennelse av Den Sahrawiske Arabiske Demokratiske Republikk var en solid demonstrasjon av hvor forfeilet den marokkanske statspropagandaen er. Det var rettferdighetens seier over urettferdigheten. Viktigst av alt er likevel det sahrawiske folkets motstand i Vest-Sahara og i det sørlige Marokko, mot de marokkanske kolonistene og deres grove overgrep. Den norske regjerings kraftfulle avgjørelse om å tilbakekalle ambassadør Aasheim fra Rabat, for å presisere for ham det uakseptable i hans positive omtale av den marokkanske koloniseringen av Vest-Sahara. Jeg har også fått høre at den norske staten har solgt sine aksjer i Kerr McGee fordi selskapet bidrar til Marokkos tyveri av våre ressurser. Dette betyr mye for oss. Alt dette &endash; men også mye mye mer &endash; peker frem mot vår uavhengighet. Jeg tror at den dagen vi kan feire vår frigjøring rykker stadig nærmere.

- Kan du kort beskrive situasjonen, slik den fremstår nå?

- Situasjonen etter utbruddet av intifadaen den 21. mai i år, opplever jeg som sterkt urovekkende og skremmende. Mer enn ett hundre saharawiere ble skadet i El Aaiun alene. Flere titalls ble kidnappet, arrestert og brutalt torturert.
Det ble overhodet ikke tatt hensyn til om folk var av høy alder, eller om det var kvinner eller små barn. For eksempel ble den ett år gamle jenta Fatma Saaidi og den fire år gamle gutten Abdelwahab Saaidi utsatt for vold fra de marokkanske styrkene, begge ble skadet under de brutale innbruddsraidene mot sahrawiske hus den 24. mai i år. Folk fikk husene sine fullstendig rasert. I enkelte tilfeller ble hele familier bortført, og mange nektes å returnere til hjemmene sine, spesielt i gaten som på folkemunne kalles «Daddach-gaten», i det sahrawiske nabolaget Maatallah [i El Aaiun, red. anm.]. Det finnes flere tilfeller av tortur, og dokumentasjonen på dette er lagt ut på internett [se http://www.vastsahara.org/, red. anm.]. Hver eneste dag opplever menneskerettighetsaktivister truende og plagende adferd fra marokkanske politistyrker som forfølger dem. Noen av dem, som for eksempel Bazaid Salek som er president for beskyttelseskomiteen for sahrawiske fanger i «Det sorte fengselet» i El Aaiun, er blitt torturert. Han kan i dag ikke bevege armen sin, fordi skulderen hans ble tvunget ut av ledd av torturistene.

- Hvilken politisk betydning tror du demonstrasjonene vil få?

- Demonstrasjonene har gjort forholdene i Vest-Sahara internasjonalt kjent. Takket være mediene og Saharawi-folkets venner har den internasjonale opinionen fått se toppen av isfjellet. Men bare toppen av isfjellet, fordi det verden har sett på TV og gjennom internett, ikke viser hele omfanget av de barbariske grusomhetene marokkanske styrker har gjort mot oss. Vi er nå mer optimistiske i vår kamp for selvbestemmelse og uavhengighet. Jeg tror demonstrasjonene vil fortsette helt til det er funnet en varig løsning for Vest-Sahara.

- Hva ønsker du at Norge skal bidra med nå?

- Jeg ville virkelig likt om den norske regjeringen, norske NGOer og forsvarere av menneskerettighetene økte sitt press på det internasjonale samfunnet for å forsvare saharawiene. Jeg vil oppfordre norske myndigheter om å anerkjenne Den Sahrawiske Arabiske Demokratiske Republikk for å fremtvinge og få fortgang på den marokkanske tilbaketrekkingen fra Vest-Sahara. Bare slik kan det bli slutt på lidelsene til tusener av familier og forfulgte sivile under det marokkanske koloniveldet.
Vi håper også den norske regjeringen vil legge større press på norske selskaper som stjeler våre naturressurser i samarbeid med den marokkanske okkupanten. Slik aktivitet er antakelig ulovlig etter folkeretten og i strid med saharawienes interesser. Sett i lys av Norges holdning til okkupasjonen av Vest-Sahara kan jeg vanskelig forstå at slikt kan få lov til å skje. Norge har et svært godt navn blant oss saharawiere, men hvis tyveriet av våre ressurser fortsetter tror jeg det kan skade vennskapet mellom våre folk.

Fakta:
Vest-Sahara, som ligger mellom Marokko (i nord) og Mauritania (i øst og sør), var opprinnelig en koloni under Spania frem til Marokkos invasjon i 1975. Invasjon kom like etter Spanias motvillige aksept av FNs krav om å avholde en folkeavstemning om Vest-Saharas uavhengighet. Vest-Sahara er i dag å regne som Afrikas siste koloni, under Marokkos overherredømme.

Arbeidet med å arrangere en folkeavstemning pågår fremdeles. FNs «Mission for the Referendum in Western Sahara» (MINURSO) ble opprettet i 1991. Marokko har systematisk trenert arbeidet med å forberede og avvikle folkeavstemningen, og i dag har MINURSO kun få måneder igjen av sitt mandat. Situasjonen er derfor svært uviss.

For mer informasjon: Les Verdensmagasinet X' temanummer om Vest-Sahara: http://www.verdensmagasinetx.no/Arkiv/2003/nr__2/index.html

 


[Communiqués, lettres, Documents...] [HOME]