Pressemelding

Fra Støttekomiteen for Vest- Sahara

Front Polisario løslater krigsfanger, vi gratulerer!

[The Norwegian Support Committee for Western Sahara : Press Release: Front Polisario releases prisoners of war, we congratulate!]

Den vestsahariske frigjøringsbevegelsen Front Polisario offentliggjorde onsdag kveld at de torsdag 18. august løslater de siste marokkanske krigsfangene bevegelsen holder. Noen av de marokkanske soldatene har sittet i varetekt siden den marokkanske okkupasjonen startet i 1975. Polisario utfordrer med dette Marokko til å stoppe den brutale undertrykkelsen av det saharawiske folket, løslate saharawiske fanger og akseptere en fredsløsning for Vest-Sahara.

- Vi er svært glade for denne beslutningen og mener Polisario med dette viser stort mot og kompromissvilje, sier pressetalsmann Ronny Hansen i Støttekomiteen for Vest- Sahara.

- Vi vet at dette er en meget smertefull beslutning for Polisario å ta nå. Marokko har okkupert Vest- Sahara i 30 år og viser ingen vilje til å etterleve FN og verdenssamfunnets krav om å akseptere en folkeavstemning om landets fremtid, sier Hansen.

De siste månedene har undertrykkelsen av saharawiene i okkupert område økt dramatisk. Fredelige demonstrasjoner mot okkupasjonen har blitt slått brutalt ned av marokkansk politi og militære og en lang rekke saharawiske menneskerettsforkjempere har i de siste ukene blitt fengslet, torturert og stilt for retten på åpenbart politisk grunnlag. Polisarios humanitære gest står derfor i grell kontrast til Marokkos økende brutalitet og undertrykkelse av saharawiene.

Marokko holder i følge det amerikanske kongressmedlemmet Joseph Pitts fremdeles rundt 150 Polisario-soldater som krigsfanger, men nekter å gi Røde Kors opplysninger om disse. I tillegg holder Marokko et førtitalls saharawiske politiske fanger og over 520 saharawier har "forsvunnet" i marokkanske styrkers varetekt siden okkupasjonen startet. Tretti av de saharawiske politiske fangene har vært i sultestreik på ubestemt tid siden 9. august.

- Den norske Støttekomiteen for Vest- Sahara har med utgangspunkt i sin sterke støtte til saharawienes kamp for selvbestemmelse og sitt tette forhold til Polisario i årevis presset på for at krigsfangene skal løslate snarest mulig. Polisario gjør det nå klart at denne beslutningen tas på grunnlag av slike oppfordringer fra venner av det saharawiske folket. Den norske Støttekomiteen for Vest- Sahara ble også forhåndsvarslet om løslatelsen av Polisario, som en av de få i verden. Norsk UD har også tatt denne saken opp en rekke ganger med Polisario, og Støttekomiteen kunne derfor dele de gode nyhetene med UD allerede onsdag morgen.

- Vi håper nå at FN og verdens regjeringer, deriblant den norske, vil vite å sette pris på den humanitære gesten og politiske kompromissviljen dette representerer, sier pressetalsmann Ronny Hansen. -Verdenssamfunnet må nå vise et enda sterkere engasjement for de saharawiske politiske fangene og de mange saharawiske "forsvunne", og for at det saharawiske folket får sin frihet fra okkupasjonen, slik internasjonal lov krever.

18 august, kl. 11.30

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Ronny Hansen
Styremedlem og pressetalsmann
Støttekomiteen for Vest- Sahara

Tel: 92 80 86 07


[Communiqués, lettres, Documents...] [HOME]